Börsen på lång sikt

På lång sikt, dvs ca 20 år och längre är fonder, dvs börsen en stabil placering. Här ges tre referenser.

Dels ett uttalande från pensionsmyndigheten, ett från regeringskansliet och ett från Handelsbanken.

  1. Pensionsmyndigheten konstaterar att AP7 utvecklas bättre än inkomstpensionen:

”Premiepensionens förval avkastade mer än genomsnittet

13 april 2023 
Nästan alla pensionssparare i premiepensionen fick en negativt värdeutveckling 2022. De som var kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa fick i genomsnitt en mindre negativ värdeutveckling jämfört med de som hade gjort egna fondval. Spannet i värdeutveckling är dock bredare bland de som har ett eget fondval. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten som bland annat beskriver värdeutvecklingen i inkomstpensionen och premiepensionen.

Varje år betalar förvärvsarbetande en viss del av inkomsten som pensionsavgift. Större delen av avgiften går till inkomstpensionen och en mindre del till premiepensionen. En viktig skillnad mellan inkomstpensionen och premiepensionen är att värdeförändringen i inkomstpensionen är lika för alla, medan den för premiepensionen kan variera från person till person, beroende på vilka fonder som valts.

– Pensionen tjänas ofta in under lång tid, 40 – 45 år eller ännu längre. Pensionens framtida storlek beror till viss del på värdeförändringen i fonderna inom premiepensionen. Exempelvis får en person som sätter in samma belopp varje år under 40 års tid med en årlig värdeutveckling på 2 procent, hela 54 procent större slutbehållning än en sparare utan värdeutveckling, säger rapportförfattaren Dan Frankkila, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Sedan starten för nuvarande pensionssystem har den genomsnittliga värdeutvecklingen i premiepensionen varit högre än i inkomstpensionen, vilket är enligt förväntan. Den genomsnittliga årliga värdeförändringen för premiepensionen har sedan 1995 fram till slutet av 2022 varit 7,4 procent, jämfört med inkomstpensionens 3,3 procent.”
Se hela meddelandet på https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/premiepensionens-forval-avkastade-mer-an-genomsnittet

2. Regeringskansliet informerar om avkastningen på AP-fonderna:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/05/historiskt-hog-avkastning-for-ap-fonderna/
”Sedan det nuvarande pensionssystemet infördes 2001 har buffert­fondernas genomsnittliga årliga avkastning varit 7,1 procent per år.” 

3. Artikel från Handelsbankens tidning Fokus nr 8 2021 sid 4-6
Länken leder till tidningens hemsida, via arkivet där hittar du en läsbar version eller nedan.
Samma ämne även i en artikel i nr 8 2022 sid 14.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait